SCHOLEN & HUISWERKINSTITUTEN

LEERLINGEN LEREN PLANNEN

Als school kun je je leerlingen op weg helpen met het verbeteren van de studievaardigheden. Dit kan onder andere door hen te leren plannen. We zien steeds meer dat leerlingen al het huiswerk proberen te organiseren vanuit Magister of SOM, maar zien ook dat dit niet goed werkt. Er is geen overzicht. Door de Plenda te gebruiken krijgen ze dit overzicht wat zorgt voor rust.

Leerlingen krijgen met de Plenda een tool om te werken aan hun zelfredzaamheid. Maar ook kunnen ouders of andere begeleiders met deze tool bij springen. Vaak is één van de eerste dingen die je aanpakt als een leerling dreigt vast te lopen, de planning. Plannen is een vaardigheid waar je de rest van je leven plezier van hebt.

STUDIEVAARDIGHEDEN

Het wordt steeds belangrijker leerlingen studievaardigheden bij te brengen. Het ontwikkelen van de executieve functies heeft soms meer invloed op de schoolprestaties van een kind dan de intelligentie. Plannen heeft positieve invloed op deze functies.

ZELFREDZAAMHEID

Door de Plenda krijg je inzicht in je eigen aandeel in gebeurtenissen. Hoeveel tijd kun je waar aan besteden? Je kunt je aanpak aanpassen als je ziet dat het tot nu toe niet succesvol is. Je kunt doelgerichter aan het werk, waardoor je niet meer afgeschrikt wordt door veel huiswerk. Je  leert prioriteiten stellen, waardoor je je aandacht beter kunt richten op de belangrijkste zaken.

TOOL VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS

Iedereen kan in de Plenda zien hoe de stand van zaken is; Is het huiswerk af? Is het proefwerk voor volgende week ingepland? Is het duidelijk wat er moet worden gedaan?

Ook makkelijk als er zaken moeten worden afgestemd tussen ouders, begeleiders en leerkrachten.