Privacy- en cookieverklaring Plenda

Privacyverklaring

Plenda BV, gevestigd aan de Hurksestraat 19-4.28, 5652 AH Eindhoven.

Plenda respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten en bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende voorwaarden en het gebruik van cookies en andere tracking systems.

Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Verantwoordelijkheden

Plenda is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

Plenda is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen Plenda als gevolg hiervan.

Indien Plenda betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is zij gerechtigd alle schade die zij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Verwerking van persoonsgegevens

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor dienstverlening geeft, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, met ons contact opneemt, of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van derden in het kader van onze dienstverlening, via openbare registers zoals het de Kamer van Koophandel of uit openbare bronnen en websites.

De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder andere:

 • voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals adres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • financiële informatie, zoals uw IBAN nummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de bovengenoemde doelen.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die Plenda heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Plenda heeft met haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van bezoekers en/of gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, behoudens toestemming van ouders of voogd. Plenda kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Plenda raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van een ouder of voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Plenda op via info@plenda.nl, dan verwijdert Plenda deze gegevens.

Plenda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling
 • Verzenden van de Plenda nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om bij annulering of retournering betaling terug te kunnen storten
 • Plenda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van uw  persoonsgegevens of beperking van de uw betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Jolanda Peters is de Functionaris Gegevensbescherming van Plenda. Zij is te bereiken via info@plenda.nl

Uw verzoek dient te worden ingediend vergezeld met een kopie van uw legitimatiebewijs. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Plenda verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij het gebruik van een account kunt u uw gegevens in het account zelf wijzigen.

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van Plenda. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@plenda.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. Plenda is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde boven genoemde situaties.

Bewaartermijn gegevens

De door Plenda verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van twaalf maanden.

De volgende cookies worden gebruikt:

Functionele cookies
Functionele cookies zijn vaak noodzakelijk en onmisbaar voor een goede werking van onze website, denk aan bijvoorbeeld goede beeldscherminstellingen en onthouden van ingevulde formulieren.

Analytische cookies
Ook plaatsen we cookies waarmee we anoniem uw klikgedrag analyseren in o.a. Google Analytics. Met deze inzichten willen wij onze website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Met analytische cookies verzamelen wij onder andere het volgende: aantal bezoekers op onze website, hoeveel pagina’s bezoekers bekijken op onze website, de tijd die een bezoeker doorbrengt op onze website en bijvoorbeeld met welk apparaat (computer, tablet, mobiel) de website wordt bezocht.

Tracking cookies
Bijvoorbeeld advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties en andere marketingdoeleinden, via o.a. Facebook Pixel.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de website autoriteit persoonsgegevens te raadplegen:

Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Ook kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst.

Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

Wees er wel van bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties

zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Komt u op onze website onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@plenda.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.