HET ZAAI & OOGST PLAN

DOEL VAN HET PLAN:

Met het Zaai & Oogst Plan willen we het scholen makkelijker maken bij het schoolbreed inzetten van de Plenda. Uit het Zaaipakket kunnen mentoren en docenten naar believen items nemen en in zetten in de mentoruren, studielessen en ouderavonden. Hierdoor wordt er tijd bespaard en is er tegelijkertijd een eenduidige aanpak voor de hele school.

LEERDOEL

DE LEERLING MOET KUNNEN PLANNEN.
ZE MOET ZELF KUNNEN BEPALEN WAAROM, HOE EN WANNEER ZE DEZE VAARDIGHEID INZET.

  • Dit pakket wordt aan alle scholen (en huiswerkbegeleidingsinstituten), die een grotere oplage Plenda’s hebben besteld, gratis aangeboden. Alleen voor de workshop wordt een vergoeding gevraagd.
  • Alle scholen krijgen een code waarmee ze kunnen inloggen op de scholenpagina om de verschillende onderdelen te downloaden.
  • Het drukwerk in het pakket wordt opgestuurd.

ZAAI PAKKET

Lesbrief voor in de klas | Dossier met verdieping
Instructiefilm | Poster | School-kortingscode | Oefenvellen
Presentatie voor ouders | Workshop voor docenten