HET ZAAI & OOGST PLAN

DOEL VAN HET PLAN:

Het Zaai & Oogst Plan heeft als doel het scholen makkelijker te maken bij het schoolbreed inzetten van de Plenda. Uit het Zaaipakket kunnen mentoren en docenten naar believen items nemen en in zetten in de mentoruren, studielessen en ouderavonden.

LEERDOEL VOOR DE LEERLINGEN:

LEREN PLANNEN. Een studievaardigheid waarmee ze voor zichzelf moeten gaan bepalen waarom, hoe en wanneer ze deze inzetten.

  • Dit pakket wordt aan alle scholen (en huiswerkbegeleidingsinstituten), die een grotere oplage Plenda’s hebben besteld, gratis aangeboden. Alleen voor de workshop wordt een vergoeding gevraagd.
  • Alle scholen krijgen een code waarmee ze kunnen inloggen op de scholenpagina om de verschillende onderdelen te downloaden.
  • Het drukwerk in het pakket wordt opgestuurd.

ZAAI PAKKET

Lesbrief | Instructiefilm | Poster | School-kortingscode
Oefenvellen | Presentatie voor ouders
Workshop voor docenten


WELKE ONDERDELEN ZITTEN IN HET PLAN?

DE LESBRIEF

De lesbrief is een praktische leidraad voor mentoren en vakdocenten om de Plenda in te zetten in de mentoruren of studielessen.

Deze lesbrief is trouwens prima te combineren met andere programma’s over studievaardigheden.

PRESENTATIE

Om ouders een indruk te geven van de Plenda is er een presentatie welke de school of mentoren naar eigen inzicht, gedeeltelijk of helemaal kunnen inzetten op een ouderavond.

HET INSTRUCTIEFILMPJE

We hebben een instructiefilmpje gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe de Plenda werkt. Je kunt deze instructiefilm aan de leerlingen laten zien, maar ook aan ouders en vakdocenten. Dit om een goed beeld te krijgen van het 6 Stappenplan en de tool die de Plenda is.

Het filmpje kan getoond worden op bijvoorbeeld ouderavonden en zal laten zien hoe het 6 Stappenplan werkt.

DE POSTER & OEFENVELLEN

De poster en oefenvellen kunnen als inspiratiebron dienen. De poster kan opgehangen worden in de klas.

De proefvellen kunnen uitgedeeld worden op een ouderavond om ouders te laten ervaren hoe de Plenda werkt, door ze huiswerk op te geven en in te laten plannen. Dit kan in combinatie met het instructiefilmpje.

De proefvellen kunnen ook gebruikt worden als aanleiding om binnen het docententeam eens te kijken hoe er per vak omgegaan kan worden met de Plenda. Tegen welke moeilijkheden lopen de leerlingen bij het huiswerk maken en hoe kan per vak de Plenda als tool ingezet worden?

Op de poster en de oefenvellen staat tevens visueel weergegeven waarom je een agenda gebruikt en waarom plannen zo belangrijk is. Mentoren kunnen dit overzicht, deze mindmap, gebruiken in de klas.

SCHOOLKORTINGSCODE

Er wordt per school een code aangemaakt, zodat leerlingen, die de Plenda niet meer in de jaarlaag krijgen, de Plenda kunnen bestellen met 10%korting. Zo kunnen ze blijven plannen, ook in hogere jaren.

€ 18,50 – 10% KORTING

€ 16,65

ZAAI & OOGST PLAN WORKSHOP

In aanvulling op dit pakket hebben we een inhouse ‘Zaai & Oogst Plan Workshop’ om mentoren, vakdocenten, coördinatoren, teamleiders en het zorgteam te inspireren.

De hoofdvraag is:

  • Tegen welke studieproblemen zien docenten de leerlingen aanlopen en hoe kan de Plenda ingezet worden om deze problemen op te lossen?

Voor meer informatie bel: 06 24697719 of mail.

Wij denken dat het voor leerlingen belangrijk is als begeleiders, coaches
en ouders op de hoogte zijn wat een Plenda kan betekenen.

BEGELEIDERS INFORMEREN

We zagen eens een huiswerkbegeleider die niet op de hoogte was van het feit dat een leerling een Plenda ter beschikking had. Dat is natuurlijk doodzonde. De leerling zag het belang van huiswerk opschrijven niet zo, hij had immers Magister en had de Plenda weg gegeven aan zijn zus.

Wij waren ook ooit op een ouderavond waar verteld werd over de ontwikkeling van het puberbrein en de opvoedtaken van ouders. Hoewel deze zaken uitermate boeiend zijn en bijdragen aan begrip voor de pubers, is het voor ouders best ingewikkeld deze kennis om te zetten naar daadwerkelijk acties. Concrete tips bleven achterwege.

.

Wij denken dat het voor leerlingen belangrijk is als begeleiders, coaches en ouders op de hoogte zijn wat een Plenda kan betekenen. Als het even wat minder gaat met een leerling kan huiswerk plannen een eerste effectieve stap voor ouders zijn die graag hun kinderen willen ondersteunen. Met de Plenda hebben ze een tool in handen waarmee ze dat makkelijk kunnen doen. Bovendien staan er in de Plenda huiswerktips en oefeningen waar men direct mee aan de slag kan.

Voor zorgleerlingen (bv. met AD(H)D en autisme, maar ook hoogbegaafde leerlingen) kan de Plenda het begeleiden vergemakkelijken, ze geeft direct inzicht in de stand van zaken en maakt het communiceren met ouders hierover makkelijker. de coaches en begeleiders moeten dan wel op de hoogte zijn van het bestaan van de Plenda.