HET ZAAI & OOGST PLAN

DOEL VAN HET PLAN:

Met het Zaai & Oogst Plan willen we het scholen makkelijker maken bij het schoolbreed inzetten van de Plenda. Hierdoor wordt er tijd bespaard en is er tegelijkertijd een eenduidige aanpak voor de hele school.

  • Met het ZOP TRAJECT willen we scholen ontzorgen door te adviseren en ondersteunen bij het inzetten van de Plenda.
    Het traject bestaat uit 4 contactmomenten tussen de school en Plenda waarin we onze kennis delen.

  • Uit het ZAAIPAKKET kunnen mentoren en docenten naar believen items nemen en inzetten in de lessen en op ouderavonden.
    Het pakket is GRATIS en bestaat uit drukwerk en allerlei items die kunnen worden gedownload. Iedere school die een grotere oplage afneemt krijgt de inlogcode.

LEERDOEL

DE LEERLING MOET KUNNEN PLANNEN.
ZE MOET ZELF KUNNEN BEPALEN WAAROM, HOE EN WANNEER ZE DEZE VAARDIGHEID INZET.