AAN DE SLAG MET PLENDA

ONS DOEL VOOR SCHOLEN EN INSTITUTEN:

Met het Plenda Implementatie Plan (PIP), voorheen het Zaai- en Oogstplan (ZOP), helpen wij scholen bij het zo optimaal mogelijk inzetten van de Plenda. Wij willen ontzorgen; niet iedere school hoeft immers het wiel opnieuw uit te vinden.

Wij adviseren nadrukkelijk zo vroeg mogelijk te beginnen met de voorbereidingen. Wij zien namelijk steeds weer bevestigd dat de scholen waar de Plenda door het hele team wordt gedragen, het gebruik van de Plenda de meeste vruchten afwerpt. Ook scholen die al met de Plenda werken kunnen hun voordeel halen uit het PIP.

Het PIP is een vakoverstijgende aanpak met een plan voor het docententeam om met elkaar af te stemmen hoe je aan de slag gaat. Versterkt met een lading handvatten, argumenten en munitie om leerlingen te motiveren en te ondersteunen bij het gebruik van de Plenda.

ONZE MISSIE

Plenda wil het leren plannen & organiseren en inzicht krijgen in het eigen leerproces, actief op de kaart zetten binnen het onderwijs. Samen met een groeiende groep scholen zien we dat deze vaardigheden bijdragen aan een geslaagde leerontwikkeling. Ook bieden deze vaardigheden kansen voor leerlingen om meer studieverantwoordelijkheid te nemen en eigenaarschap te tonen.

Met de Plenda bieden wij tools en handvatten om dit mogelijk te maken.