MET DE PLENDA AAN DE SLAG OP SCHOOL

HET PLENDA IMPLEMENTATIE PLAN (PIP)

Met het Plenda Implementatie Plan willen we het scholen zo makkelijk mogelijk te maken om met de Plenda aan de slag te gaan, op school en in de klas. Met het PIP delen wij onze ervaring, kennis en kunde op het gebied van plannen. We reiken alle aandachtspunten aan, die toegepast kunnen worden binnen de eigen schoolsituatie.

Uit ervaring weten we dat als de Plenda breed wordt gedragen, het docenten en leerlingen helpt bij het succesvol inzetten van de Plenda. Dit wordt bereikt met een duidelijk plan waarin afspraken over de aanpak, de taakverdeling en de verantwoordelijkheden staan omschreven. 

Tijdens de uitvoering van het PIP worden leerlingen, docenten en ouders betrokken bij het Plenda-verhaal. Op school en in de klas wordt de Plenda zo optimaal mogelijk ingezet.