HET PLENDA IMPLEMENTATIE PLAN (PIP)

DOEL VAN HET PLENDA IMPLEMENTATIE PLAN

Het Plenda Implementatie Plan maakt het scholen zo makkelijk mogelijk om met de Plenda aan de slag te gaan en de Plenda de juiste plek te geven binnen school. 

Met het PIP delen wij onze ervaring, kennis en kunde op het gebied van plannen en organiseren en het implementeren van de Plenda binnen een school. We reiken alle aandachtspunten aan die toegepast kunnen worden op de eigen schoolsituatie. Als je aan de slag gaat met het PIP kom je tot een stappenplan op maat, op school- en klasniveau.

Het werken met de Plenda is vakoverstijgend. Hoe groter de betrokkenheid van het hele team én ouders, hoe beter de implementatie van de Plenda bij de leerlingen zal verlopen. Door ruggespraak te houden betrek je tijdig alle betrokkenen, en kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden.

HET PLENDA ACTIEPLAN VOOR OP SCHOOL

Met behulp van de vragenlijst uit het ‘Plenda Actieplan’ kom je tot een aanpak die aansluit bij de behoeften van school. In het actieplan komen o.a. de aanpak, de taakverdeling in het team, de communicatie met docenten en ouders en de verschillende verantwoordelijkheden aan bod. Er wordt nagedacht waarom het team met de Plenda aan de slag wil en wat het doel is.

HET PLENDA HANDBOEK VOOR IN DE KLAS

Met het Plenda Handboek kunnen de docenten aan de slag in de klas. Ze sluiten hierbij aan op de schoolbrede afspraken uit het Plenda Actieplan. Het handboek kan worden gebruikt als bronnenboek en geeft docenten handvatten om in gesprek te gaan met leerlingen. Dit is mogelijk door de oefeningen in de Plenda te gebruiken en daarmee te reflecteren en evalueren.

Ook kan met het Plenda Handboek een lessenreeks worden gemaakt. Dat scheelt tijd, want dan hoeven niet alle docenten zelf het wiel uit te vinden.

Leerlingen plannen niet uit zichzelf, daar hebben ze ondersteuning en begeleiding bij nodig. Pas als ze zelf ervaren dat plannen het studeren makkelijker en fijner maakt, gaan ze het toepassen.