MET PLENDA AAN DE SLAG OP SCHOOL

PLANNEN DRAAGT BIJ AAN EEN GESLAAGDE LEERONTWIKKELING

Goed gepland huiswerk en inzicht in de naschoolse activiteiten geeft overzicht en rust. Door huiswerk in blokken op te delen, in te plannen en op tijd te beginnen kun je effectiever en fijner studeren.

Wij vinden dat plannen een vaardigheid is die bijdraagt aan een geslaagde leerontwikkeling en de leerling de kans biedt studieverantwoordelijkheid te nemen.

Met de Plenda bieden we tools en handvatten om dit mogelijk te maken.

HET PLENDA IMPLEMENTATIE PLAN HELPT DE SCHOOL

Op een school waar de Plenda als iets vanzelfsprekends wordt gezien en door docenten en ouders wordt gedragen, zullen zowel leerlingen als docenten eerder succesvol gebruik maken van de agenda.

Het Plenda Implementatie Plan, oftewel het PIP, helpt de school bij het maken van een plan om succesvol met de Plenda aan de slag te gaan.

Het PIP maken is niet moeilijk en het is ook niet veel. Het gaat erom dat je alle mogelijkheden bekijkt en dit van toepassing maakt op de eigen situatie. Maak een start met het downloaden van de PIP-infosheet waarin we je meenemen in het Plenda Implementatie Plan.