13 januari 2021

Waarom het slim is om de Plenda en Magister naast elkaar te gebruiken

magister+plenda

Eén van de meest gestelde vragen die wij van scholen en ouders krijgen, is hoe men het beste om kan gaan met Magister of SOM in combinatie met de Plenda. Voor het gemak noem ik in dit blog alleen Magister, maar je kunt hier ook elk ander leerlingvolgsysteem invullen. 

Op scholen leidt het tot flinke discussies. De ene school kiest ervoor om alleen de toetsmomenten nog in Magister te laten staan, de andere vult alleen de weektaken in, en weer een andere gebruikt Magister en de Plenda volledig naast elkaar.

De vraag die vaak vanuit de leerling komt is waarom ze überhaupt de Plenda moeten gebruiken, want ‘we hebben Magister toch al?’. Het is dan ook logisch dat scholen vaak niet goed weten hoe ze met Magister moeten omgaan als ze met de Plenda gaan werken.

In dit blog zal ik antwoord geven op deze vragen.

Magister

Magister is in de loop der jaren uitgegroeid tot een systeem met veel mogelijkheden en informatie. Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben allemaal toegang gekregen. Het heeft ook de ouderwetse agenda vervangen, want een papieren agenda bijhouden in dit digitale tijdperk lijkt enorm ouderwets.

Maar is het wel handig dat we de papieren agenda niet meer gebruiken? Werkt Magister ook zoals een echte agenda werkt? Het antwoord daarop is eenvoudig: nee. 

Magister is een prachtige tool, maar niet om je huiswerk te managen

Van docenten horen wij steeds vaker dat leerlingen het moeilijk vinden om in Magister overzicht te houden over het huiswerk. Leerlingen zien niet op tijd wanneer er een toets is en beginnen te laat met leren. Regelmatig kijken ze niet verder dan een dag vooruit. Huiswerk in losse taken opdelen en inplannen wordt in Magister vrijwel niet gedaan.

Je naschoolse activiteiten staan niet in Magister

Als je slim huiswerk wil maken, is het van groot belang dat je weet wat je wanneer moet doen. Je plant om je naschoolse activiteiten heen. Dus jouw sport, hobby’s, bijbaan, afspraak met de fysio, opa en oma, feestjes, enz. Iedereen weet dat je daarin ook goed overzicht moet hebben. Stel dat leerlingen dat allemaal in een overzicht bij elkaar hebben? Dan zien ze dat ze om het voetbaltoernooi heen moeten plannen als er een belangrijke toets aan komt.

Leerlingen eigen verantwoordelijkheid geven 

Vanuit school is er vaak het verlangen om leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven ten aanzien van het huiswerk. En dat is nou juist niet zo makkelijk. We weten inmiddels uit genoeg wetenschappelijk onderzoek (o.a. Jolles) dat ze daar wat betreft plannen en organiseren op die leeftijd nog helemaal niet aan toe zijn. Dat is nog niet de sterkste kant van de tieners. De vaardigheden die daarbij horen moeten nog ontwikkeld worden. 

Hier ligt een kans voor de scholen. Zij kunnen leerlingen hierbij aan de hand nemen en hun de vaardigheid ‘leren plannen en organiseren’ stap voor stap bijbrengen. Dit kan heel goed met behulp van de Plenda, het 6 Stappenplan en de oefeningen in de Plenda.

Helder verhaal, maar moeten we dan Magister helemaal afschaffen als huiswerktool en deze helemaal vervangen door de Plenda? Ook hierop is het antwoord eenvoudig: nee, dat ook zeker niet.

Niet alleen de Plenda

Vaak denken scholen hun leerlingen een stok achter de deur te geven door alleen de Plenda te gaan gebruiken. Een soort dwang tot eigen verantwoordelijkheid. Ze moeten dan wel, is de redenatie. Ze maken de Plenda leidend. 

Voor leerlingen kan dit echter heel onhandig zijn. In de brugklas is alles nieuw en moeten ze nog wennen. Huiswerk opgeven kan erg snel gaan of chaotisch zijn aan het einde van de les. Het kan ook zijn dat de leerling ziek is geweest of een les heeft gemist. Het is fijn om dan een systeem achter de hand te hebben om het huiswerk te kunnen controleren. Dat geldt uiteraard ook voor begeleiders en ouders die de leerling willen helpen. Stap 2 uit het 6 Stappenplan van Plenda is ‘controleer de huiswerkopgaven’, waarin de leerling checkt of het huiswerk klopt. Magister kan hiervoor gebruikt worden als de informatiebron.

6 stappenplan

Plenda en Magister: ze gaan hand in hand

Wij adviseren daarom beide tools te gebruiken. Plenda als persoonlijke agenda en Magister als huiswerkinformatiebron. Dit moet natuurlijk wel goed uitgelegd worden aan de leerlingen en hun ouders. Voor iedereen (ook voor de docenten!) is het raadzaam om afspraken te maken. Voor iedereen dezelfde afspraken. Niet per docent anders. Want als iets niet werkt, dan is het dat de ene docent linksaf gaat en de andere docent rechtsaf. Tieners haken dan af, bewust of onbewust. Wanneer de school duidelijke afspraken opstelt met alle betrokkenen, zullen de leerlingen zich veel sneller aan de afspraken houden en veel baat hebben bij zowel de Plenda als Magister.

hand in hand

Kortom, de Plenda én Magister. Het is niet het één of het ander. Het is een samenwerking tussen twee praktische en nuttige huiswerktools. Het is slim om met beide te werken!

Jolanda Peters – bedenker en uitgever Plenda

Andere vragen of opmerkingen, of wil je meer weten? info@plenda.nl of 06 1892 3339