Helen Parkhurst en de Plenda: Een Reis naar Zelfregie in Leren

Ik ben Gonnie Gerritsen, afdelingsleider mavo/havo onderbouw op de inspirerende Daltonschool Helen Parkhurst. Al ruim 8 jaar draag ik bij aan het vormgeven van een onderwijsomgeving waarin leerlingen niet alleen kennis vergaren, maar ook inzicht en regie krijgen over hun eigen leerproces. 

Een cruciaal aspect hiervan is het vermogen van leerlingen om zelfstandig te plannen en organiseren. Ik vind het belangrijk dat kinderen zien en ervaren dat je makkelijker en beter kan leren. Daar komt de Plenda om de hoek kijken.

Plenda & Leren met een Plan

In het schooljaar 2019-2020 begonnen we met de werkgroep ‘Plenda & Leren met een Plan’. Ons doel was duidelijk: de Plenda als ondersteunend materiaal integreren in ons onderwijs, en wel op een gepersonaliseerde wijze. Het resultaat was een combinatie van eigen ontwikkeld materiaal en de structuur van de Plenda, waardoor we een krachtig instrument creëerden.

Studietips uit de Plenda vonden hun weg naar ons mentorprogramma en zo kreeg het gebruik van onze gepersonaliseerde Plenda met schooleigen gegevens een plek in onze digitale leeromgeving. Hierin ontwikkelden we voor iedere jaarlaag en niveau, ondersteunend materiaal zoals mentorlesjes met PowerPoints. Deze aanpak werd ingebed in onze mentorlessen, waardoor mentoren een duidelijke structuur konden volgen en de ondersteuning voor het gebruik van de Plenda naadloos geïntegreerd werd.

“De Plenda bleek niet slechts een agenda,
maar een leidraad voor leerlingen om grip te krijgen op hun studie.”


Gemeenschappelijke taal in alle vakken

In onze teamvergaderingen staat het gebruik van de Plenda ook regelmatig op de agenda. We bespreken dan bijvoorbeeld hoe je als docent de Plenda in de vakles gebruikt en op welke moment? Andere gesprekspunten zijn: wat zijn de ervaringen in de mentorgroep? Gebruiken veel leerlingen de Plenda en wat is er nodig om dit te stimuleren? 

Het blijkt niet alleen een hulpmiddel voor mentoren, maar een gemeenschappelijke taal die in alle vakken wordt gesproken. Leerlingen ervaren de Plenda als een waardevolle steun bij het plannen, en niet alleen voor huiswerk, maar ook voor hun eigen persoonlijke activiteiten. Sommigen gebruiken het zelfs als basis voor hun eigen, unieke organisatiemethoden.


Onmisbaar instrument in ons onderwijs

Bij Helen Parkhurst zetten we de Plenda actief in vanaf leerjaar 1 tot en met 4. En vanaf het komende schooljaar krijgen ook leerlingen van havo/vwo 5 en 6 de mogelijkheid om de Plenda te omarmen. We hebben ontdekt dat de Plenda voor onze school niet zomaar een instrument is; het is een fraai hulpmiddel dat bijdraagt aan een cultuur van zelfregie en verantwoordelijkheid.

Onze ervaringen spreken boekdelen: de Plenda is voor Helen Parkhurst meer dan een agenda. Het is een kompas dat leerlingen helpt hun eigen leerreis vorm te geven en daarmee een onmisbaar instrument in ons Dalton onderwijs.

– Gonnie Gerritsen
Afdelingsleider mavo/havo onderbouw Helen Parkhurst, Daltonschool

De Plenda ook bij jou op school?

Ben je nieuwsgierig of de Plenda ook interessant is om in te zetten bij jou op school? Vraag dan nu kosteloos jouw Presentexemplaar of een vrijblijvend Koffiegesprek aan.