EEN GEPERSONALISEERDE PLENDA

de gepersonaliseerde plenda

Het is mogelijk om 8 of 16 extra pagina’s met (school)eigen gegevens toe te voegen aan de reguliere Plenda.

Deze pagina’s komen ná het voorbeeld en vóór de huiswerktips en andere pagina’s met lesroosters, cijferlijsten enz.

Voorgaande jaren vervingen we pagina’s uit de Plenda, maar dat doen we niet meer. We vinden de tips en oefeningen die we in de Plenda zetten te waardevol om te laten vervangen.

Bel gerust eens op (06 18923339) om te praten over de mogelijkheden. Ook wat betreft de implementatie van de Plenda en het bijbehorende Zaai & Oogst Plan.


Ideeën voor (school)eigen gegevens:

  • Per vak kunnen er huiswerktips gegeven worden die aansluiten bij de methoden die jullie gebruiken.
  • De afspraken die gemaakt worden met leerlingen en docenten ten aanzien van het maken van huiswerk
  • Coachingsformulieren of schema’s die mentoren gebruiken
  • Alle vakantie’s en vrije dagen van de school (Studielessen zijn pas laat bekend, maar kunnen op nog lege regels door de leerlingen zelf worden ingevuld)
  • Het rooster van school, lestijden e.d.
  • Wellicht werkt jullie school/instituut in de studielessen aan de studievaardigheden en hebben jullie hier materiaal voor ontwikkeld. Deze content zou ook in de Plenda geplaatst kunnen worden. Plannen staat natuurlijk erg dicht bij het ontwikkelen van studievaardigheden.

Schooleigen gegevens kunnen alleen geplaatst worden bij een oplage groter is dan 200 exemplaren.

Logo op de voorkant

Bij alle Plenda’s welke besteld worden met staffelprijzen wordt het schoollogo op de insteekkaart gezet. Dit kost niets extra. Als men na 8 maart besteld komen er wel kosten bij voor het plaatsen van het logo, maar het blijft nog steeds mogelijk.

Plenda voorkanten

VOORBEELDEN VAN (SCHOOLEIGEN) GEGEVENS