EEN GEPERSONALISEERDE PLENDA MET LOGO EN (SCHOOL)EIGEN GEGEVENS

Het was tot 12 februari 2021 mogelijk om 8 of 16 extra pagina’s met (school)eigen gegevens toe te voegen aan de reguliere Plenda.

Hoe mooi is het om in de agenda eigen content te plaatsen? Zoals bijvoorbeeld materialen die normaal uitgeprint worden, eigen lesmaterialen, regels over dyslexie en begeleiding, waaraan moeten werkstukken voldoen, hoe moet je teksten leren, handige websites en links, enz.

Neem gerust contact op voor meer ideeën en om te informeren naar de mogelijkheden. We kunnen uiteraard voorbeelden opsturen. Bel: 06 18923339
Schooljaar 2022-2023 kunnen opnieuw schooleigen gegevens worden toegevoegd.

staffelperiode en gepersonaliseerd

(School)eigen gegevens in de Plenda

 • Pagina’s met (school)eigen gegevens komen na de vier delen en voordat de weekoverzichten beginnen.
 • Lever de teksten en afbeeldingen aan met zo min mogelijk opmaak, wij verzorgen de definitieve opmaak.
 • Afbeeldingen los aanleveren in zo hoog mogelijke kwaliteit. Afbeeldingen van het internet zijn vaak te klein.
 • Je krijgt altijd een proef opgestuurd voor akkoord.

Voor de kosten kun je kijken bij de:


(School)eigen gegevens kunnen alleen geplaatst worden bij een oplage vanaf 200 exemplaren.

Ideeën voor (school)eigen gegevens:

 • Per vak kunnen er huiswerktips gegeven worden die aansluiten bij de methoden die jullie gebruiken.
 • De afspraken die gemaakt worden met leerlingen en docenten ten aanzien van het maken van huiswerk
 • Coachingsformulieren of schema’s die mentoren gebruiken
 • Wellicht werkt jullie school/instituut in de studielessen aan de studievaardigheden en hebben jullie hier materiaal voor ontwikkeld. Deze content zou ook in de Plenda geplaatst kunnen worden. Plannen staat natuurlijk erg dicht bij het ontwikkelen van studievaardigheden.

Er zijn ook gegevens die als schooleigen gegevens in de Plenda zouden kunnen worden gezet, maar waar al oefeningen en invulschema’s voor in de agenda staan.

Zoals:

 • lestijden, rooster en minutenrooster
 • een oefening om belangrijke dagen in te vullen (studiedagen, verjaardagen, proefwerkweken, enz.)
 • de vakanties voor heel het land staan ook vermeld, maar de exacte schoolvakanties zouden nog gemarkeerd kunnen worden in de kalender en in de weekoverzichten
 • een oefening om de afkortingen die op school voor huiswerk worden gebruikt te noteren of bedenken

VOORBEELDEN VAN (SCHOOL)EIGEN GEGEVENS

Logo op de voorkant

Het is ook mogelijk het logo van de school op de voorkant te plaatsen. Dit blijft mogelijk, ook na de staffelperiode.

De kosten hiervoor zijn:

 • €75,- tot 100 stuks
 • €150,- van 100-800 stuks
 • Gratis vanaf 800 stuks
 • Gratis met schooleigen gegevens

Je krijgt altijd een proef opgestuurd voor akkoord.

eigen logo op insteekkaart