EEN GEPERSONALISEERDE PLENDA

PLENDA AANPASSEN VOOR SCHOOL

U kunt specifieke gegevens in de Plenda laten opnemen door de eerste 32 pagina’s van de Plenda te vervangen met gegevens van de school. Dit is de Katern, netto kunnen er 25 bladzijden naar eigen inzicht gevuld worden. De gegevens worden aangeleverd en Plenda zorgt voor de vormgeving in de stijl van de Plenda.

Dit noemen wij een “KATERN WISSEL”

• De adresgegevens en het logo van de school of instituut kunnen gebruikt worden

• De huiswerktips kunnen vervangen worden door eigen regels en tips

• Vakanties, studiedagen en (verkorte lestijden) kunnen worden aangepast

• Ca. 4-8 A4-tjes tekst en afbeeldingen kunnen worden geplaatst

VOORBEELDEN VAN SCHOOLEIGEN GEGEVENS