18 mei 2020

De Plenda schoolagenda 20-21: verfrist, verbeterd en een nieuwe naam!

Het is tijd om de nieuwe Plenda te verwelkomen! Naast een flink aantal verbeteringen hebben we ook de naam van de Plenda Junior veranderd. Met de veranderingen willen we leerlingen nóg beter helpen met het plannen van huiswerk en toetsen. In dit blog lees je alles over de toevoegingen, veranderingen en de nieuwe naam.

Plenda One 2020-2021

De schoolagenda van Plenda gaat komend schooljaar verder onder een nieuwe naam: Plenda One. Omdat de naam ‘Junior’ niet echt recht deed aan de leeftijdsgroep. Niet ‘vet stoer’ genoeg. En je wilt als middelbare scholier in de vierde klas toch niet echt worden geassocieerd met een ‘Junior? Omdat het de eerste van de vijf soorten Plenda agenda’s is, is de naam ‘One’ eigenlijk een hele logische keuze. Daarnaast zijn we er uiteraard trots op. Daarom; de Plenda One!

Weekend vooraan in Plenda Vormgeving

De nieuwe Plenda is qua vormgeving opgefrist en verbeterd. Door een aantal aanpassingen van Janneke Verhagen van Studio Zuid oogt de layout nu rustiger. Door feedback uit de praktijk ontstond ook het idee om het weekend, dat afgelopen jaar nog achteraan stond, naar voren te schuiven. In het weekend bekijken leerlingen wanneer ze welk huiswerk en toetsen hebben en plannen ze de komende week. Daarom hebben we het weekend vooraan in de week gezet. Ook hebben de dagen nu een achtste regel, waardoor er automatisch meer ruimte is om het huiswerk op te schrijven.

Oefeningen voor meer inzicht

De Plenda One heeft als doel leerlingen te helpen bij het plannen van huiswerk. Om ze te laten ontdekken wat ze kunnen verbeteren aan het plannen en maken van huiswerk, heeft de agenda nog meer oefeningen toegevoegd dan ze al had. Het doel van de oefeningen is je bewust te worden van de manier waarop je studeert en wat je daaraan kunt verbeteren. Hoeveel tijd besteed je aan je huiswerk, wanneer heb je tijd om te studeren, enz. De nieuwe oefeningen leggen we hieronder uit.

Vaardighedencirkel

De zogenoemde ‘Vaardighedencirkel’ is een oefening om inzicht te krijgen hoe je met behulp van plannen je huiswerk slimmer kunt maken. Door de cirkel in te vullen zie je in één oogopslag op welk gebied je je kunt verbeteren. Zo zie je snel wat je nog kunt doen voor om de motivatie te verbeteren, hoe je meer de regie kunt nemen of juist effectiever kunt leren. Als je de cirkel vaker invult zie je snel waar je vooruitgang boekt.

Kwadrant van Covey

Het Kwadrant van Covey blijkt – uit feedback van vooral leerlingbegeleiders – een handige tool om mee te werken. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat het voor volwassenen erg goed werkt. Dus waarom ook niet voor leerlingen? Met deze tijdsmanagement tool leren leerlingen prioriteiten stellen. Soms ben je met zoveel ‘losse’ dingen bezig dat je geen overzicht hebt. Vooral in een drukke periode kun je dan vastlopen: je moet boeken lezen, werkstukken maken, hebt een uitwisseling en je wilt ook nog blijven sporten en je vrienden zien. Door het Kwadrant van Covey te gebruiken leer je prioriteiten stellen en leer je te focussen. Je kunt het ook inzetten als EHBO: eerste hulp bij huiswerkproblemen 😉

Ook de Plenda XL is verbeterd

Uiteraard zijn alle wijzigingen die in de One zijn doorgevoerd, ook aan de Plenda XL toegevoegd. De XL is de grote variant van de One op A4 formaat.  Meer ruimte, en daarom uitermate geschikt voor zorgleerlingen en leerlingen die het prettig vinden om meer schrijfruimte te hebben.

Met alle toevoegingen en aanpassingen in de vormgeving kunnen we de leerlingen nog beter helpen bij het leren plannen!