Zaai & Oogst Plan

Het Zaai & Oogst Plan

Om het inzetten van Plenda op school makkelijker te maken

Zaai & Oogst PlanMet het Zaai & Oogst Plan (ZOP) willen we het scholen makkelijker maken bij het inzetten van de Plenda. Uit het Zaai pakket kunnen mentoren en docenten items nemen en inzetten in de mentoruren, studielessen en ouderavonden. Hierdoor wordt er tijd bespaard en is er tegelijkertijd een eenduidige aanpak voor de hele school.

Vooral belangrijk in dit pakket zijn de lesbrief en het dossier. Hierin staan tips voor in de klas en achtergronden waarom plannen slim is om te doen. Een school kan zich voorbereiden op het werken met de Plenda, zodat alle docenten met de neuzen dezelfde kant opstaan.

 

Waarom dit plan? 

LEERLINGEN PLANNEN NIET UIT ZICHZELF

De leerlingen die het plannen het hardst nodig hebben zullen het moeilijkst te motiveren zijn. Door trial and error, zullen ze moeten ervaren dat plannen leidt tot effectiever en fijner studeren. Het is belangrijk om ze aan het begin van de rit een totaalplaatje mee te geven waarmee ze na verloop van tijd hun eigen planweg kunnen kiezen.

Het zaai pakket

Door onderdelen uit het Zaai pakket te gebruiken hoeft het wiel niet door iedereen uitgevonden te worden. Alles wat nodig is om de leerlingen te kunnen inspireren en instrueren staat er in.

Meer hierover is te vinden op de pagina over het Zaai & Oogst Plan.

Zaai & Oogst Plan Workshop

In anderhalf uur kunnen ca. 30 personen geïnspireerd en geïnformeerd worden over alle belangrijke zaken wat betreft het hoe en waarom van het leren plannen en het introduceren van de Plenda op school. Een kickstart als je met de Plenda aan de slag wilt gaan.

Bel voor de mogelijkheden en kosten 06 24697719.

Magister en Plenda

Magister en de Plenda

Hoe verhoudt Magister zich tot de Plenda?

WE HEBBEN MAGISTER TOCH, WAAROM DAN EEN PLANAGENDA?

Dat is een veel gestelde vraag die wij krijgen. Vooral van de leerlingen zelf. Waarom al dat “extra” werk steken in de Plenda terwijl alles gewoon digitaal op je telefoon staat?

Maar wat blijkt? Leerkrachten en ouders komen tot de ontdekking dat Magister averechts werkt. Leerlingen hebben geen overzicht meer, ze kijken alleen naar wat ze de volgende dag (hooguit twee dagen daarna) af moeten hebben. Veel te vaak beginnen ze daardoor te laat met studeren. En ze hebben die dag ook eigenlijk geen tijd, want ze moeten naar de sportclub of de muziekles. Ze hebben eigenlijk geen inzicht meer in wat hen precies te doen staat.

Magister geeft algemene informatie

Magister is een leerlingvolgsysteem, bedoeld voor scholen om alle informatie betreffende de leerlingen bij elkaar te houden en o.a. ook om verantwoording af te kunnen leggen aan de overheid. Het geeft toegang tot digitaal lesmateriaal, het rooster of extra oefenopgaven ter verdieping van de leerstof. Ook het huiswerk wordt er opgeschreven. Dat is natuurlijk reuze handig, want dan heeft iedereen snel en makkelijk toegang tot die informatie. Zeker nu we ook Apps hebben waarop we kunnen inloggen. Dus het systeem ontwikkeld voor scholen is toegankelijk gemaakt voor de leerlingen en hun ouders.

 

Maar dat is het dan eigenlijk ook, een algemene informatiebron voor het huiswerk, het rooster en de cijfers. Het is helemaal niet bedoeld als agenda of om te plannen.

Magister, SOM & Plenda

Je hebt ook persoonlijke activiteiten

Maar om ècht overzicht te hebben over je doen en laten moet je ook je eigen persoonlijke activiteiten in kaart brengen. Je activiteiten buiten school; het bijbaantje, de sportclub, de muziekles en de gezellige afspraken met familie en vrienden. Die staan allemaal niet in Magister. Voor dat soort dingen gebruiken leerlingen eigenlijk helemaal geen agenda.

Wie schrijft die blijftLiefst op papier, wie schrijft die blijft.

Behalve dat je overzicht krijgt door zowel het huiswerk als je persoonlijke afspraken bij elkaar te brengen, is het ook nog voordelig dit op papier te doen. Het heeft zelfs twee voordelen; Het feit dat je het huiswerk opschrijft zorgt ervoor dat je hersenen het een keer verwerken, dat het in je hoofd komt. Dat is veel meer dan alleen lezen in je Magister App. Wie schrijft die blijft. Een ander bijkomend voordeel is dat je zonder je smartphone aan het huiswerk kunt beginnen. Daarmee wordt je dus veel minder makkelijk afgeleid van de binnenkomende chatberichtjes en YouTube filmpjes.

 • Wie schrijft die blijft
 • Niet afgeleid door YouTube of SnapChat

Magister (of SomToday) en de Plenda hand in hand.

Wij vinden dat Magister en Plenda elkaar feilloos aanvullen. Je werkt vanuit je Plenda. Je schrijft er je activiteiten in op en je plant je huiswerk zoals het volgens jouw bezigheden het beste uitkomt. Want als jij op donderdag naar de drumles gaat en je hebt vrijdag een SO, kun je er beter op woensdag meer tijd aan besteden.
DoelAls je met het stappenplan werkt, gebruik je bij stap 2 Magister om te kijken of je niks gemist hebt. Magister dus voor de algemene informatie en de Plenda voor je persoonlijke overzicht.

In de Plenda brengen we alles bij elkaar in een overzicht. Zo worden grote bergen hapklare brokken en weet je beter hoe je je doel kunt bereiken. Minder stress en uiteindelijk tijdwinst.

Kleurentijdschema

Een mooie aanvulling om inzicht te krijgen hoe je week eruit ziet is het kleurentijdschema. Deze staat in de Plenda, vul hem eens een keertje in. Je krijgt met dit schema mooi inzicht in hoeveel tijd je nu daadwerkelijk per week aan huiswerk kunt besteden. Je kunt hem ook downloaden via deze website.

 

 

 

Kleuren-tijd-schema

Een weekoverzicht in kleur

Hoeveel tijd heb je nou eigenlijk iedere week voor je huiswerk?

Wat zijn je vaste activiteiten? Hoeveel tijd nemen die in beslag? Hoe voorkom je dat hierdoor je huiswerk in de knel komt?

Mijn jongste dochter moest in het begin van de brugklas een mooi kleurenschema invullen. Daarop kan ze zien op welke tijden ze het beste huiswerk kan maken. Ze heeft inzicht gekregen hoeveel uren er beschikbaar zijn naast haar hobby’s. Op de dagen dat ze druk is met activiteiten weet ze nu dat er minder tijd is voor het huiswerk. Het is best handig om daar rekening mee te houden als je de dag nadat je een toernooi moet spelen een proefwerk hebt. 

Hang het gekleurde tijdschema boven je werkplek

We vonden dit zo slim, dat we besloten hebben dit TIJDSCHEMA IN KLEUR ook in de Plenda te zetten.

Nu blijkt dat het niet alleen makkelijk is voor de pubers om inzicht te krijgen in het weekschema, maar ook voor ouders. We hebben al een aantal gevallen gehoord waar hij op de koelkast is geplakt.

Vergeetcurve van Ebbinghaus

De vergeetcurve

Niet stampen maar herhalen

1 van de tips in de Plenda is vooral niet te stampen bij het leren, maar herhalen. Beter 3 x 20 minuten woordjes leren dan 1 x een uur. In een eerder blog schreef ik al dat je door te herhalen stof van het korte-termijn-geheugen verplaatst naar het langetermijngeheugen. Maar waarom is deze tip nog meer nuttig? De vergeetcurve laat dit zien.

160309-EbbinghausDe vergeetcurve van Herman Ebbinghaus.

Ebbinghaus was de ontdekker van de vergeetcurve (1885). Hij ontdekte dat nieuw aangeleerde dingen eerst goed onthouden konden worden, maar hoe verder in de tijd, hoe minder het geleerde gereproduceerd kon worden. Tevens ontdekte hij dat deze curve uiteindelijk afvlakte tot een constante. Het vergeten gaat vrij snel, bij zogenaamde ‘onbelangrijke dingen’ zelfs nog veel sneller. (Hoe belangrijk zijn Franse woordjes nu eigenlijk ??)

Ook verloopt de vergeetcurve bij de ene persoon anders dan bij de andere. Er zit per persoon verschil tussen visueel aangeboden materiaal of auditief aangeboden stof. Het is dus zeer nuttig de lesstof op verschillende manieren tot je te nemen.

 

VergeetcurveVerspreid leren, herhalen

Als je de stof zou leren via gespreid leren, beïnvloed je de vergeetcurve. Dat is weergegeven in het schema hiernaast. De zwarte lijn is de oorspronkelijke vergeetcurve. De blauwe lijnen illustreren wat je onthoudt na een tweede, derde of vierde leersessie.

 

 

 

 

Niet stampen maar herhalenLeren door op verschillende manieren met de stof om te gaan

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van Ebbinghaus naar de vergeetcurve worden vandaag nog altijd toegepast om efficiënt te memoriseren:

 • maak het materiaal zo zinvol mogelijk (eerst begrijpen, verbanden leggen, eventueel via een ezelsbruggetje)
 • maak gebruik van hardop lezen, gekleurde schema’s of mindmaps

 

Het geheugen paleis

Misschien iets om de volgende keer een blog aan te besteden. Voor nu kwam ik tijdens het Googelen op de vergeetcurve dit filmpje van de Jakhalzen tegen.

Woordjes leren met de flapmethode

De Flapmethode:

De flapmethode is één van de vele manieren om woordjes te leren. Zeker een goede manier om de schrijfmethode te oefenen.
Je kunt ook woordjes leren met de kaartjes methode of met wrts of met een combinatie van deze methodes. Gebruik wrts bijvoorbeeld voor de uitspraak, vooral voor Frans en Duits, want die talen klinken niet zo bekend in de oren als Engels.

Woordjes leren is eigenlijk vooral veel oefenen, veel doen. Hoe meer je oefent hoe beter. En nooit langer dan zo’n 20 minuten achter elkaar, verdeeld over meerdere dagen.

 

  1. 140904_flapmethode05Vouw een A4 vel in de lengte door midden
  2. Noteer het hoofdstuk en over welke woordjes het gaat (dan kun je dit vel later bij een PW nog een keer gebruiken)
  3. Schrijf aan de linker kant de gevraagde woordjes
  4. Schrijf dan aan de rechter kant de antwoorden
  5. Controleer de schrijfwijze nog een keer
  6. Vouw de antwoorden naar achteren en probeer de juiste vertaling in te vullen
  7. Controleer je werk en noteer een plus of min (goed of fout)
  8. Herhaal dit met alleen de woordjes waar een min voor staat

 

vinkjeGa net zo lang door tot je geen minnen meer hebt.

vinkjeAls je steeds een paar moeilijke woordjes overhoudt kun je combineren met de kaartjes methode

vinkjeJe kunt hetzelfde vel gebruiken om de woordjes van de vertaling terug naar het Nederlands te leren.

vinkjeMeestal krijg je voor een overhoring 1 of een paar paragrafen van een hoofdstuk per keer op. Verzamel al deze vellen / paragrafen bij elkaar in een map. Als je nu een proefwerk krijgt van het totale hoofdstuk pak je je oude vellen er weer bij.

 

De Flapmethode Flapmethode deel 2 De flapmethode om woordjes te leren
140904_flapmethode04
140904_flapmethode05

Plenda Mindmap

Huiswerk leren is leuk met een mindmap

Krachtig, leuk en effectief onthouden

Hele lappen tekst en opsommingen uit je hoofd leren bij vakken als biologie, geschiedenis of aardrijkskunde vinden de meeste leerlingen best wel saai. Het is lastig om je hoofd erbij te houden door alleen maar in een boek te staren. De meesten maken dan ook een samenvatting om meer overzicht te krijgen, maar je kunt ook een mindmap maken. Je kunt hiermee één groot overzicht van alle leerstof van een bepaald onderwerp visueel maken en het is ook nog eens leuk om te doen. Bovendien ben je op deze manier leerwerk aan het máken in plaats van het alleen maar in je op te nemen. Je kunt de mindmap bij iedere SO aanvullen, tegen de tijd dat het proefwerk nadert heb je alle stof bij elkaar verzameld. Zelf maak ik ook regelmatig een mindmap als ik voor een project door de bomen het bos niet meer zie, ik krijg dan weer overzicht.

Een mindmap is ook een heel geschikte methode voor beelddenkers

We weten inmiddels dat er onder leerlingen een grote groep beelddenkers zit, die niet in woorden, denken maar in beelden. Ook voor deze leerlingen is het maken van een mindmap effectief. Met een mindmap kun je namelijk op een beeldende manier inzicht krijgen in de lesstof.

Plenda Mindmap

Hoe maak je een mindmap?

Je begint vanuit het midden met een centraal thema of woord, waaruit je gekleurde takken tekent met het onderwerp erbij geschreven. Aan deze grote takken teken of schrijf je kleine takjes met onderdeeltjes. Met tekeningetjes of pictogrammen komt het er leuk uit te zien. Om het geheel te verfraaien kun je de onderdelen verbinden met mooie pijlen.

De voordelen van een mindmap

Een mindmap maken is een leuke en snelle manier om met een grote hoeveelheid stof om te gaan en door er plaatjes bij te tekenen of te zoeken ziet het er nóg mooier uit. En wat belangrijk is: door de plaatjes en de kleuren ga je de stof makkelijker onthouden. Als de mindmap af is, krijg je overzicht van de stof, een totaalbeeld én je gebruikt je langetermijngeheugen: de stof blijft veel beter hangen. Een mindmap is te gebruiken als basis voor een geschreven werkstuk en eenmaal gemaakt, kun je hem ook steeds weer een beetje verder uitbreiden.

Ontwerpwedstrijd Driestar College

Driestar College Gouda organiseert ontwerpwedstrijd

Plenda-ontwerp-Jaap-wedstrijdWij van Plenda zijn altijd geïnteresseerd in de meningen van plendagebruikers. Zo gaan wij langs op scholen die de Plenda gebruiken en vragen daar om nieuwe voorstellen over de agenda. Niet altijd kunnen we gehoor geven aan verzoeken zoals het wijzigen van de indeling, maar bijvoorbeeld wel over een wisselende voorkant.

Het Driestar College in Gouda besloot hierop een wedstrijd te organiseren onder de leerlingen van Bèta voor het ontwerpen van een nieuwe insteekkaart.

De Winnaar

De wedstrijd werd een groot succes en onder de inzendingen koos de leerlingenraad voor het winnend ontwerp van Jaap Hulst. Jaap is 15 jaar en zit in 3 VWO. Jaap heeft alle figuren op het ontwerp zelf bedacht en hij heeft ze heel vakkundig vorm gegeven met de Adobe App Illustrator Draw, dit voor de designers onder ons.

Wij vinden het ontwerp fantastisch en wij gaan hem in ieder geval voor het Driestar College laten drukken!

2de en 3de plaats

Op de 2de plaats is geëindigd een ontwerp van Timon Zintel, 15 jaar uit gymnasium 3 (onder links). Timon wordt later waarschijnlijk grafisch ontwerper, want hij heeft niet alleen een voorkant ontworpen maar ook een opzet voor een nieuw logo gemaakt.  Op de 3de plaats de ontwerpmeiden (namen ontbreken helaas nog even, onder rechts). Ook zij hebben een fantastische voorkant ontworpen, helemaal met de hand!

                  

Organiseer een ontwerpwedstrijd

Misschien zijn er wel meer scholen die op deze manier een eigen voorkant van de Plenda willen en dat kan! Er zijn vast een heleboel leerlingen die creatief zijn en ontwerpen leuk vinden. Op deze manier kunnen zij laten zien wat ze in huis hebben en levert dat de school ook nog eens een unieke voorkant van de Plenda op!

De wedstrijd van het Driestar College is de aanleiding geweest om zelf ook een ontwerpwedstrijd te organiseren voor de Plenda 2017-2018 waar iedere ontwerper (onder de 19) aan kan deelnemen. Voor informatie en de voorwaarden verwijzen we je naar het artikel over de wedstrijd.

 

De leerlingenraad heeft een interview gehouden met Jaap Hulst.

 

Plenda-wedstrijd

Hoe gingen wij te werk?

Met veel plezier hebben wij (leerlingenraad Bèta) de leerlingen van gebouw Bèta (onderdeel van Driestar College Gouda) uitgedaagd een nieuwe voorkant voor de PLENDA te ontwerpen. Het plan was en is om het mooiste ontwerp met de eigenares van de PLENDA te delen én om deze D.V. volgend schooljaar in gebruik te laten nemen. We hebben de wedstijd kenbaar gemaakt door middel van posters die we in school hebben opgehangen. Hierop hebben verschillende leerlingen gereageerd. Totaal hadden we zo’n 10 verschillende ontwerpen waaruit we de mooiste moesten kiezen. Hiervoor hebben we géén leraren/ andere leerlingen gevraagd; we hebben het met de leerlingen van de leerlingenraad besloten. Wat ons wel opviel, was dat de meeste ontwerpen bestonden uit kleine tekeningetjes. We hebben eerst met elkaar besloten welke ontwerpen er in ieder geval afvielen. Deze ontwerpen voldeden niet aan de opdracht of leken te veel op een al bestaand idee, waardoor het niet origineel meer was.

 

Interview

Ons winnende ontwerp sprong er meteen uit door de originaliteit. De maker Jaap Hulst, 15 jaar, tekent wel vaker en wil later ook illustrator worden. We hebben met hem geïnterviewd over zijn ontwerp, en daar kwamen een aantal leuke dingen naar voren!

Waarom ben je begonnen met de wedstrijd?
Toen ik de poster zag, was ik gelijk enthousiast! Mijn voorkant écht gedrukt, wow! Verschillende vrienden zeiden ook dat ik hier echt aan mee moest doen. Ik ben dezelfde dag nog begonnen.

Hoelang ben je met je ontwerp bezig geweest?
Van de dag dat ik de poster zag tot de dag dat hij ingeleverd moest. Ik ben de ochtend van de deadline heel vroeg opgestaan om hem af te maken. Best lang dus, maar dat komt ook omdat ik meerdere ideeën heb uitgeprobeerd.

Hoe kwam je op het idee van je ontwerp?
Ik had eigenlijk een hele hoop ideeën, bijvoorbeeld een bureau met levende schoolspullen, een octopus die superveel huiswerk tegelijk doet met zijn tentakels of groep dieren die leraar van verschillende vakken zijn. Maar nadat ik de giraffe had gemaakt, wist ik niet precies wat ik met de omgeving moest en het werd een beetje saai. Toen kwam ik op het idee om de dieren in een jungle te tekenen. Daarmee ben ik verder gegaan, en zo is uiteindelijk dit ontwerp eruit gekomen!

Heb je tips voor leerlingen van scholen die ook een ontwerpwedstrijd gaan organiseren?
Ja, doe mee, want niet geschoten is altijd mis! Ook als je niet heel goed kunt tekenen, want met een leuk idee kom je al heel ver. Probeer origineel te zijn en laat zien wat je kunt!

 

Zaai & Oogst Plan

Zaai & Oogst Plan, Plenda in de klas

Speciaal voor mentoren en de Plenda in de klas

Zaai & Oogst Plan

We vonden dat we voor volgend schooljaar een begeleidende toolkit moesten maken voor de mentoren die de Plenda moeten gaan introduceren in de brugklas. En dat is gelukt. Het is een pakket geworden met items waaruit de docenten naar eigen inzicht kunnen kiezen om de leerlingen te helpen bij het leren plannen.

De Plenda was er natuurlijk al, maar niet alle leerlingen gebruiken hem ook zomaar helemaal uit zichzelf. Daar is wel sturing bij nodig. Het plannen zelf is ook niet zo moeilijk, maar de leerlingen kunnen wel wat inspiratie gebruiken het ook echt te gaan doen, zodat ze zelf kunnen gaan beslissen hoe, waarom en wanneer ze deze studievaardigheid gaan inzetten.

Zaai & Oogst Plan

Speciaal daarom is het Zaai & Oogst Plan ontwikkeld. Deze wordt aangeboden aan scholen (en huiswerkinstituten) die een grotere oplage afnemen. Er zit van alles in zoals; een lesbrief, poster, oefenvellen, instructiefilmpje en een presentatie, zodat de Plenda zonder extra werk voor de docent geïntroduceerd kan worden bij de ouders. Er zit ook een schoolkortingscode bij, zodat alle leerlingen, die niet meer in een jaarlaag zitten die automatisch een Plenda krijgen, toch de Plenda  kunnen bestellen, met 10% korting.

Lesbrief Zaai & Oogst PlanLesbrief voor mentoren

Voor de mentoren is vooral de lesbrief interessant. Dit is een leidraad om te gebruiken in de mentoruren of studielessen. Er staan oefeningen, tips en achtergrondinformatie in. Het is geen doe dit, doe dat lesbrief. De leerkracht moet nog steeds zelf de vorm bedenken, maar hij hoeft het wiel niet meer helemaal zelf uit te vinden. De lesbrief sluit aan bij de poster. Hierop staat een overzicht waarom de Plenda wordt gebruikt en waarom plannen helpt bij het effectief huiswerk maken. Hiermee kunnen de leerlingen ontdekken wat voor hun gaat werken.

Deze lesbrief sluit trouwens ook goed aan bij andere lesbrieven over studievaardigheden, bijvoorbeeld die van Tumult. Waarschijnlijk heeft de school zelf ook al een programma om de leerling op weg te helpen met het huiswerk evenals de afzonderlijke vakdocenten. We hopen echter wel dat er een plan is waar alles over studievaardigheden tot een mooi geheel wordt gemaakt. We hopen dan ook dat het Zaai & Oogst Plan goed gebruikt gaat worden.

 

Alles over het plan staat uitgebreid beschreven op de informatiepagina van dit plan. Maar bel ons gerust eens op (06-24697719) of stuur een mailtje als je meer informatie wilt.

 

Jasper Visser

Jasper’s avonturen op de Wylde Swan

Zeiltocht met een beetje hulp van Plenda

We hebben een brief gekregen van Jasper Visser:

Hoi Jolanda,

Na 4 weken heerlijk zeilen in de Cariben ben ik weer veilig geland op Schiphol en ben ik nu weer thuis. Maar het traject is nog niet afgesloten! Ik heb ik voor jullie een verslag geschreven over de meeste belevenissen die ik heb meegemaakt.

Het begon allemaal op 3 januari. Ik kwam ’s ochtends vroeg op Schiphol aan. Het liep al snel vol met trainees, die toen voor mij nog compleet onbekend waren. Na een lang en emotioneel afscheid vertrokken we. Na 7 uur gezelligheid in het vliegtuig waarin we elkaar al een beetje leerden kennen, kwamen we aan op de Wylde Swan. Al snel kenden we iedereen.
Na 1 nacht in de haven van Sint-Maarten zijn we gaan zeilen naar de British Virgin Islands. We voeren eerst helemaal naar het Noord-Westen naar Jost van Dyke. Hier hebben we 1 nacht voor anker gelegen. Daarna zijn we een klein stukje teruggevaren richting het nabijgelegen Sandy Cay, een redelijk klein onbewoond eiland. Hier hebben we voor de volgende reis die hier komt een schat verstopt!

Toen begon de langste tocht van onze reis. 5 Dagen zeilen van het uiterste Noorden naar het bijna uiterste Zuiden. Tobago was onze bestemming. Daar zijn we een paar dagen gebleven en hebben daar een kleine hike gedaan. Dit was erg leuk, omdat we zelf het pad moesten maken.
Daarna zijn we doorgevaren naar Carriacou, een eiland dat onderdeel is van Grenada. Hier heb ik samen met een paar andere trainees een ‘Wie is de mol’ spel gemaakt met vragen over het eiland. Dit vonden de deelnemende trainees een erg leuk spel. Verder hebben we op dit eiland nog een beetje rondgelopen en dingetjes gekocht in de lokale supermarkt.
Het volgende eiland wat op de route lag was Sint Lucia. Hier zijn we op twee plekken geweest. Als eerste gingen we voor anker op een plekje voor een onbewoond deel van het eiland. Hier hebben we gesurvivald. De tweede plek was Soufriere, een stadje dat we bezocht hebben.
Vervolgens zijn we naar Dominica gezeild. Hier zijn we wat langer gebleven. Op de 1e dag daar zijn we vroeg in de ochtend vertrokken naar het binnenland van het eiland. Hier zijn we een aantal uren bij een basisschool geweest en daarna zijn we doorgelopen naar de 3-rivers Eco Lodge. Dit was best wel leuk. We kregen een beetje uitleg over hoe deze plek zichzelf kon verzorgen en bijna geen hulp nodig had van buitenstaande bedrijven. De volgende dag zijn de kinderen van de basisschool bij ons aan boord geweest en zijn we vanaf St Joseph, het kleine stadje waar we voor anker lagen, naar Roseau gevaren. Roseau is de hoofdstad van het eiland. Dit was erg leuk, omdat de kinderen erg leergierig en enthousiast waren. Als laatste activiteit op Dominica hebben we een hele dag ingepland om naar ‘the Boiling Lake’ te lopen. Het duurde 3.5 uur om er te komen, en we moesten deze afstand ook weer terug lopen. Het was erg leuk om hierheen te lopen, omdat je veel gesprekken had met de andere trainees en kon genieten van de onaangetaste natuur.

Als laatste eiland hebben we Sint Eustatius bezocht. Dit was erg leuk, omdat we veel hebben gedaan in een erg korte tijd. Op de excursie dag konden we twee activiteiten kiezen. Ik koos voor een bezoekje aan een archeologische graafplaats en snorkelen in het beschermde koraal gebied.
Na dit eiland hebben we nog 1 dag op Sint-Maarten doorgebracht. Hier zijn we met zijn allen nog wezen uit eten. De volgende dag zijn we teruggevlogen naar Nederland.

Ik wil je hartelijk bedanken voor de sponsoring die Plenda mij heeft gegeven! Zonder deze sponsoring had ik al dit moois niet mee kunnen maken. Ik heb ook de sponsorfoto gemaakt, zoals beloofd!

Nogmaals bedankt voor het waarmaken van deze droom!

Groetjes, Jasper Visser
Masterskip Trainee Reis C 2017

 

Plenda Familiekalender

Familiekalender met to-do-lijst

Een maandkalender voor de hele familie.

Plenda Familiekalender 2017Sinds jaar en dag maak ik eigenlijk al een maandkalender voor mijn familie. Raar dat we pas nu op het idee komen deze in de stijl te doen van de Plenda en ook als zodanig uit te brengen.

Aparte vakken voor ieder gezinslid

Ik maakte altijd al een familiekalender met voor iedere persoon van de familie een eigen vak. Sinds een paar jaar zie ik dit soort kalenders steeds meer in de diverse boekhandels liggen. Logisch eigenlijk. Veel overzichtelijker natuurlijk.

Geen los slingerende to-do-lijstjes meer

Wat wij als familie echter ook hebben zijn to-do-lijsten. En die liggen dan telkens weer los rond te slingeren. Of ik maak ze digitaal, waardoor de rest van de familie er niet bij kan. Ja dat kan wel, maar op de één of andere manier werkt dat toch niet zo.
Vandaar dat ik bedacht heb per maand een to-do-list toe te voegen. Deze kun je zelfs ook nog per persoon doen.

De kalender is op A4 formaat en heeft een wire’o binding.

Je kunt hem natuurlijk bestellen.